Ostkustens IF-båtklubb, förkortat OIF, är en region inom Svenska IF-båtförbundet. Verksamhetsområdet är kuststräckan Gästriklands norra gräns till Smålands södra gräns med dess naturliga inland samt Hjälmaren, Mälaren och Vättern. Till OIF är knutna cirka 220 av IF-båtförbundets cirka 460 medlemmar. Svenska IF-förbundet består av 4 regioner: syd, väst, ost och nord. OIF är den ostliga regionen och samarbetar med de övriga allt som rör IF-båten och segling med den. Det är regionerna som står för all aktivitet som har med IF-segling att göra. Västregionen och ostregionen turas om att arrangera SM, varannat år på västkusten och varannat år på ostkusten. Vi verkar vi för att bevara IF-båten som entypsklass och cruisingseglare. OIF verkar även för att utveckla sina medlemmars förmåga och kunskaper att segla IF-båt genom att anordna och stödja olika lokala aktiviteter på ostkusten. För att delta i våra aktiviteter, segla Pryda Marie eller hyra Pryda Marie så behöver du vara medlem.

socialt
Bortförklaringar efter kappsegling...

>> Bli medlem i OIF & IF-förbundet 

>> OIF stadgar 1971

TID: Lördagen den 12:e mars 2016, kl. 11.00–14.00

PLATS: Båtmässan ”Allt för sjön” på Stockholmsmässan i Älvsjö. Rum M13

Dags för årsmöte i Ostkustens IF- båtklubb igen – ett fint tillfälle att träffas och höra dina synpunkter och presentera planer för framtiden i klubben. Medan vi avverkar protokoll, rapporter och val av ny styrelse, serveras kaffe och smörgås. Efter det får vi lyssna till två olika föreläsningar om hur man bäst vårdar sin båtbotten. Årsmötet pågår cirka 40 minuter. Föreläsningarna är vardera cirka 40 minuter.

Ersättning för entrébiljett

OIF ersätter medlemmar som deltar på årsmötet för inträdesbiljett till mässan ”Allt för sjön” 2016. Ta med kvitto på entrébiljett och lämna uppgifter om bank och kontonummer till kassören så  återbetalar vi dina utlägg.

Registrering:

Vill du delta på årsmötet vill vi gärna veta det senast tisdag den 8:e mars för att kunna dimensionera beställning av kaffe och smörgåsar till mötet. Registrera dig till Lasse Andersson.

Välkommen /Styrelsen i Ostkustens IF-båtklubb

Kontaktuppgifter:

Lasse Andersson

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon: 070-204 04 38

Dagordning
1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av mötesordförande och sekreterare

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän

6. Verksamhetsberättelse för 2015

7. Resultat - och balansräkning för 2015

8. Revisionsberättelse för 2015

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2015

10. Val av ordförande

11. Val av fem styrelseledamöter

12. Val av suppleanter

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av två representanter till Svenska IF-förbundets styrelse

16. Prydamari - summering av andra året

17. Aktivitetskalender 2016

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

>>Verksamhetsberättelse 2015

>>Ekonomisk berättelse 2015

>>Balansräkning 2015

>>Pryda Marie Berättelse 2015

>>Pryda Marie Ekonomi 2015

Logo OIF Letterhead 01

Vi flyttar in Ostkustens IF-båtklubb och också alla andra regioner under en sida, www.seglaif.se

seglaif.se

Nyheter kommer att publiceras på förbundets sidan, men äldre artiklar kommer finnas kvar här ett tag till. Det finns många fördelar med en gemensam sida för att nämna några, enklare inloggning och en mer responsiv och användarvänlig sida, ökad säkerhet, mindre administration och mindre kostnader. Funktionalitet kommer vara samma som tidigare och allt som finns nu kommer också finnas med framöver, men mer samlat. Seglarhälsningar styrelsen!